محصولات پیشنهادی

9,500 تومان

مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

افزودن به سبد خرید

9,500 تومان

مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

افزودن به سبد خرید

10,000 تومان

مدیریت جامع نوآوری

افزودن به سبد خرید

10,000 تومان

مدیریت جامع نوآوری

افزودن به سبد خرید