اطلاعات فروشگاه

نت حامی، شبکه فروشگاهی محصولات و دست آفرین های کارآفرینان و خویش فرمایان است که با همت جمعی از سازمان ها و انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه اشتغال و توانمندسازی روستا تشکیل شده است . زیر ساخت این فروشگاه توسط سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت (نت حامی) دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور در سطح ملی در اختیار شبکه قرار گرفته است.

ما در این فروشگاه بدنبال حمایت و پشتیبانی از فروش محصولات تولید شده توسط کارآفرینان و  بویژه کسب و کارهای خرد و کوچک  هستیم .  کلیه محصولات این فروشگاه، نتیجه فعالیت خویش فرمایانی است که امکانات پایینی برای عرضه  محصول خود دارند و یا بدنبال بازارهای جدید برای فروش محصولات خود هستند.

ما با اتکا به کانال های گسترده تبلیغاتی خود و حمایت افراد حامی اشتغال و خیرین بدنبال تضمین فروش مناسب محصولات این قشر و حرکت در جهت درآمدزایی بیشتر خویش فرمایان هستیم. پشتوانه این فعالیت، تجربه مشاوره ای و مدیریتی اعضای شبکه در حوزه های مختلف صنعتی و دانشگاهی است که این امکان را برای ما فراهم می آورد که خدمات مناسب تری در حوزه بازار برای کلیه کارآفرینان خرد و کوچک فراهم نماییم.